Ümumi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Quran həqiqətləri

Yadımdadır sovetlər dönəmində dırnaqarası alimlərimiz belə deyərdilər, elm inkişaf etdikcə din cəhalət olaraq qalacaq, amma bu günə baxın elm gündən-günə inkişafdadır. Sonda bu inkişaflar müqəddəs kitabımızda öz əksini tapır. Elm...