Tag Archives: angina

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Əməköməncinin faydaları

Bugün bazarda əməkömənci gördüm yadıma onun faydaları düşdü, çünki indi kim istəsə tapa bilər, bağlar və bazarlar onunla doludur. Əməköməncinin çox zəngin tərkibi vardır. Tərkibindəki seliyin çoxluğuna görə ağciyər xəstəliklərində...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Angina – təbii çarəsi

Nəzərə alsaq ki, bu günlərdə angina (boğazgəlmə) xəstəliyi geniş yayılıb onda bu resept yerine düşmüş sayılar. Angina (boğazgəlmə) xəstəliyinin müalicəsi hələ Peyğəmbərimiz (s. a. s.) zamanında şişmiş boğaz ətləri üstündən...