Tag Archives: bitki

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Ərküdə (qadınotu)

Ərküdə başqa adı İbrahimağacı kimi tanınan kol formasında bitən ağac Bakımızın hər tərəfində bəzək bitkisi kimi əkilir. Müalicə məqsədi ilə toxumlarından istifadə olunur. Ərküdə çayını kişilər içəndə cinsi istəkləri azalır,...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Əməköməncinin faydaları

Bugün bazarda əməkömənci gördüm yadıma onun faydaları düşdü, çünki indi kim istəsə tapa bilər, bağlar və bazarlar onunla doludur. Əməköməncinin çox zəngin tərkibi vardır. Tərkibindəki seliyin çoxluğuna görə ağciyər xəstəliklərində...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Lavanda (çox faydalıdır)

Lavanda bitkisi həm çiçəkləri, həm otu, həm də toxumları olduqca faydalıdır. Bəzi bitkilərin istər iyi, istərsə dadı bəzən acı və xoşagəlməz olsa da lavanda həm ətrinə görə və həm də...