Tag Archives: limon

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Qulunc olma – çarəsi

Peyğəmbərimiz (səlləlləhu aleyhi vəsəalləm) demişdir: “Quluncdan qorunmaq üçün noxud yeyin, soyuq olmayan bal şərbəti için və kürəkdən həcəmət etdirin”. El arasında qulunc adı ilə tanınan, əslində isə onurğanı düzləndirən əzələnin...