Tag Archives: mədə-bağırsaq

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Əməköməncinin faydaları

Bugün bazarda əməkömənci gördüm yadıma onun faydaları düşdü, çünki indi kim istəsə tapa bilər, bağlar və bazarlar onunla doludur. Əməköməncinin çox zəngin tərkibi vardır. Tərkibindəki seliyin çoxluğuna görə ağciyər xəstəliklərində...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Zəm Zəm suyu – adi sudurmu?

Əvvəlcə zəm zəm bulağı haqqında bir araşdırmanın məlumatlarını verim, sonra faydalarını yazaram inşaAllah. Deməli, zəm zəm bulağı Allahın həzrəti İbrahim peyğəmbərin zövcəsi Həcər anamıza çölün ortasında bəxş etdiyi bir hədiyyədir...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Soğanın faydaları

Sarımsaq haqqında yazdıqsa gərək soğan da yaddan çıxmasın, çünki soğan sarımsaqdan da faydalıdır. Soğan keçmişdən ərzaqla yanaşı dərman kimi də istifadə olunmuşdur. Böyük təbibimiz İbni Sina soğandan geniş istifadə etmişdir...