Dəyərli dostlar! Yerə baxmaqdan çox, çalışın göylərə baxasınız. Baxdıqca yaradan Allahın yaratdıqlarında bir qüsur tapa bilərsinizmi? Yox. Göyləri dirəksiz tavan etdi, göylərdə bir çat görürsunüzmü? Yox. Yaradanın yaratdıqları içində ən...