Qarın piylərini çox insan fiqurası normal görünsün deyə əritmək istəyir. Bu həm də bir xəstəlik mənbəyibidir. Ümumiyyətlə, piy hüceyrələrinin böyüməsi iki formada olur, ya hüceyrələr iki yerə, sonra dörd yerə...