Qarın piylərini əritmək olarmı? Qarın bölgəsində olan piyləri əritmək istəyi adətən normal görünmək arzusundan irəli gəlsə də, bu, həm də bir sıra xəstəliklərin qarşısını almaq üçün önəmlidir. Ümumiyyətlə, piy hüceyrələrinin...