Tag Archives: yara

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VkontakteEmail this to someone

Əməköməncinin faydaları

Bugün bazarda əməkömənci gördüm yadıma onun faydaları düşdü, çünki indi kim istəsə tapa bilər, bağlar və bazarlar onunla doludur. Əməköməncinin çox zəngin tərkibi vardır. Tərkibindəki seliyin çoxluğuna görə ağciyər xəstəliklərində...