Sağlamlıqla bağlı hədislər davam edir. 1. Yaralar üçün xına. Rəsulallah (alehissəlati vəssələm)-ın zövcələrindən birinə xidmət edən Səlma adında bir qadın anladır. Rəsulallah (alehissəlati vəssələm) yara gördükdə onun üzərinə xına qoyulmasını...