Bəzən ona lyambliya qurdu da deyirlər, əslində lyambliya gözlə görünməyən kiçik birhüceyrəlidir. Əsasən nazik bağırsaqda və bəzən öd yollarında parazitlik edir. Açıq su hövzələrinə və ya çaylara xəstələrin nəcisləri töküləndə...