Əli ibn Abbas 10-cu əsrin əvvəllərində İranın Əhvaz şəhərində doğulmuş dəyərli islam təbiblərindən biridir. İslam təbabətinin inkişafında xüsusi rolu olan “Əl-Maliki” əsərini yazmışdır. Bu əsərin birinci hissəsində tibbin nəzəriyyəsi, ikinci...