Latın dilində – Zingiber officinale Roscoe. Türk dilində – Zencefil. İngilis ...

Bir çox insan hipertoniyadan, yəni yüksək arterial təzyiqdən əziyyət çəkir. Vaxtında ...

Bu tip xəstəliklər əsasən oynaq ətrafı yumşaq toxumalarda, əzələlərdə, bəzən oynaqlarda ...

Zəncəfil köklərinin elmi araşdırılması nəticələri.   İltihab əleyhinə və kapilyar genişləndirici təsir: ...

Ən geniş yayılmış parazitlərdən olan askarid qurdlarına yoluxma zamanı bağırsaqda bir ...

Hal-hazırkı dövrümüzdə göbələklərin insan orqanizmində yayılması həddindən çox artmış və böyük ...

Nar haqqında Qurani Kərimdə 3 ayədə yazılır (Ənam 99, Ənam 141, ...

Bəlkə də yadınıza düşdü, hələ SSRİ dönəmində Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər ...

Əgər mədənizdə, qida borunuzda, bağırsaqlarınızda səpgi, erroziya, turşuluq, qəbizlik kimi hallar ...

Uşaqlıq yolu eroziyası Uşaqlıq yolunun eroziyası xroniki gedişi olan və qadınlara ...